+38(050)596-39-46, +38(093)122-11-81, +38096-072-40-48

Адвокат Смородский Александр Григорьевич

Адвокат в Харькове. Все виды юридических услуг

Судом скасований незаконний виконавчий напис нотаріуса, винесений щодо нашого клієнта

Державний герб України

Справа № 643/16879/20

Провадження № 2/643/1601/21

 

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

21.04.2021 року Московський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Довготько Т.М.

за участю секретаря судового засідання Хотян К.В.

позивача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові цивільну справу за позовом  ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович, приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Клименко Роман Васильович про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з вищевказаним позовом, в якому просить суд визнати виконавчий напис №11220 від 16.07.2020року приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. таким, що не підлягає виконанню, стягнути з відповідача судовий збір.

В обґрунтуванняпозову ОСОБА_1 зазначає,що 11.10.2013року міжАТ «Альфа-Банк»та неюбув укладенийдоговір прокомплексне банківськеобслуговування фізичнихосіб заумовами якогоАТ «АльфаБанк» відкривїй картковийрахунок зкредитним лімітом500грн.,на умовах,визначених Договором. Своїзобов`язання завказаним кредитнимдоговором неюбули виконаніу повномуобсязі.Як їйстало відомо,згідно договоруфакторингу №2019-1АБ/ВЕСТАвід 28.01.2019року,укладеного міжАТ «АльфаБанк» таТОВ «ФК«Веста»,право вимогинаявної начебтоу неїзаборгованості передАТ «АльфаБанк» буловідступлено ТОВ«ФК «Веста».Згідно договоруфакторингу №29-01/19/1від 29.01.2019року,укладеного міжТОВ «ФК«Веста »та ТОВ«Вердикт Капітал»право вимогиначебто наявної унеї заборгованостібуло відступленодо ТОВ«Вердикт Капітал». Незважаючи наповну сплатунею боргуперед АТ«Альфа Банк»,ТОВ «ВердиктКапітал» їйбуло направленоборгове повідомленняз вимогоювиконати зобов`язанняперед ТОВ«Вердикт Капітал»та сплатитизаборгованість закредитним договорому розмірі17317,44грн.За зверненнямТОВ «ВердиктКапітал» приватнимнотаріусом Житомирськогоміського нотаріальногоокругу ГорайО.С.вчинено виконавчийнапис зареєстровим номером№11220від 16.0.2020рокупро стягненнязаборгованості знеї накористь ТОВ«Вердикт Капітал»у розмірі26759грн.00коп.Приватним виконавцемвиконавчого округум.КиєваКлименко Р.В.було відкритовиконавче провадження№62653653,та постановоювід 15.09.2020рокубуло звернутостягнення наїї заробітнуплату,яку вонаотримує уТОВ «ОранжЛайф». Вважає,що діїприватного нотаріусаЖитомирського міськогонотаріального округуГорай О.С.та ТОВ«Вердикт Капітал»є незаконними,а виконавчийнапис таким,що непідлягає виконанню,оскільки своїзобовязання передАТ «АльфаБанк» закредитним договоромвона виконаланалежним чином. Виконавчийнапис про стягненнязаборгованості вчинений позамежами діїкредитного договору. Крім цього позивач зазначає, що приватний нотаріус взагалі не мав права вчиняти вказаний виконавчий напис по стягненню заборгованості за споживчим кредитом, оскільки це заборонено законодавством.

Ухвалою Московського районного суду м. Харкова від 03.11.2020 року позов прийнято до розгляду та відкрито провадження по справі. Розгляд справи призначено проводити за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою Московського районного суду м. Харкова від 03.11.2020 року, було вжито заходи забезпечення позову.

Ухвалою Московського районного суду м. Харкова від 16.02.2021 року, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

Позивач ОСОБА_1 в судовому засіданні позовні вимоги підтримала та просила задовольнити, з підстав викладених у позові. Не заперечувала проти заочного розгляду справи.

Представник відповідача ТОВ «Вердикт капітал» в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином, про що свідчить поштове повідомлення про вручення судової повістки. Відзив на позов не надіслав.

Треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. та приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Клименко Р.В. в судове засідання не з`явилися, про час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, про причини неявки до суду не повідомили.

Зі згоди позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи.

Заслухавши позивача, дослідивши матеріали справи, зібрані у справі докази, суд приходить до наступного.

Відповідно дост. 4 ЦПК України, до суду може звернутись кожна особа за захистом своїх порушених прав, а також інтересах інших осіб у випадках встановлених законом.

Відповідно до ч.1ст.13 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цьогоКодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Судом встановлено, що 11.10.2013 року між АТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_1 був укладений договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб за умовами якого АТ «Альфа Банк» відкрив їй картковий рахунок з кредитним лімітом 500грн., на умовах, визначених Договором.

На підставі Договору факторингу від 28.01.2019 року, та Договору відступленню прав вимоги №29-01/19/1 від 29.01.2019року, ПАТ «Альфа-Банк», та в свою чергу ТОВ «ФК «Веста» відступили право вимоги до ОСОБА_1 . Товариству з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал».

Приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм О.С. вчинений виконавчий напис №11220 від 16.07.2020 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» заборгованість за Кредитним договором від 11.10.2013року за період з 29.01.2019 року по 11.03.2020 року в розмірі 26109,63грн., з них: прострочена заборгованість за сумою кредиту у розмірі 9038,79грн., прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом у розмірі 41,40грн., строкова заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом у розмірі 8792,19грн., строкова заборгованість за штрафами і пенею у розмірі 8237,25грн. Плата за вчиненням виконавчого напису у розмірі 650,00грн. Загальна сума, що підлягає стягненню 26759,63грн.

На підставі зазначеного виконавчого напису приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Клименко Р.В. відкрито виконавче провадження № 62653653 щодо стягнення з позивача вищезазначеної суми та постановою від 15.09.2020року звернуто стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

Відповідно до статті 18 ЦК України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно з частиною першою статті 39 Закону України «Про нотаріат», порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється Законом та іншими актами законодавства України.

Виходячи з положень ст. 87 Закону України «Про нотаріат», для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно дост. 88 Закону України «Про нотаріат», нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Підпунктом 3.2 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5визначено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (далі - Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172.

Відповідно до пункту 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів «Нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно», для одержання виконавчого напису подаються: а) оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року по справі № 826/20084/14, яку ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 року, залишено без змін, визнано незаконною та нечинною Постанову КабінетуМіністрів України №662 від 26.11.2014року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів»в частині, зокрема:

«п. 2. Змін, що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів:

«Доповнити перелік після розділу «Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» новим розділом такого змісту:

«Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин

2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями.

Для одержання виконавчого напису додаються:

а) оригінал кредитного договору;

б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.». Зобов`язано Кабінет Міністрів України опублікувати резолютивну частину постанови суду про визнання незаконною та нечинноюПостанови Кабінету Міністрів України№662від 26.11.2014року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів»в частині, у виданні, в якому її було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили».

Верховний Суд у своїй постанові від 12 березня 2020 року у справі № 757/24703/18-ц (провадження № 61-12629св19) дійшов висновку, що оскільки серед документів, наданих банком нотаріусу для вчинення виконавчого напису, відсутній оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів), за яким стягнення заборгованості може провадитися у безспірному порядку, а надана нотаріусу анкета-заява позичальника не посвідчена нотаріально, отже не могла бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.

Аналогічна правова позиція викладена і у постанові Верховного Суду від 15.04.2020 року у справі №158/2157/17.

Згідно до ч.4ст. 263 ЦПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Оскаржений виконавчий напис, вчинений нотаріусом 16.07.2020 року, тобто після набрання законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14.

Укладений між ПАТ «Альфа Банк», правонаступником якого є ТОВ «Вердикт капітал» та позивачем кредитний договір від 11.10.2013 року, який був наданий нотаріусу для вчинення виконавчого напису, не був посвідчений нотаріально, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.   За таких обставин суд, прийшов висновку, що позов підлягає задоволенню.

Європейський суд з прав людини вказав, що пункт перший статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними, залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (PRONINA v. UKRAINE, № 63566/00, § 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року).

У відповідності до положень ст. 141 ЦПК України з відповідача ТОВ «Вердикт Капітал» на користь позивача підлягають стягненню судові витрати у вигляді судового збору в сумі 840,80 грн.

Керуючись ст.ст. 128189133141263264265 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 / АДРЕСА_1 / до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» /м.Київ, вл.Кудрявський Узвіз,5-Б/, треті особи: приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович /м.Житомир, вул.Велика Бердичівська,35/, приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Клименко Роман Васильович /м.Київ, вул.Поправки Юрія,6, офіс 31/ про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню задовольнити.

Виконавчий напис, вчинений 16.07.2020 року та зареєстрований в реєстрі за № 11220 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Гораєм Олегом Станіславовичем про стягнення заборгованості за кредитним договором з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» у розмірі 26759грн.63коп.визнати таким, що не підлягає виконанню.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ІПН НОМЕР_1 судовий збір у сумі 840грн.80коп.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до Харківського апеляційного суду, протягом тридцяти днів, з дня його проголошення.Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст рішення виготовлено 22.04.2021року.

 

Суддя - Т.М.Довготько