+38(050)596-39-46, +38(093)122-11-81, +38096-072-40-48

Адвокат Смородский Александр Григорьевич

Адвокат в Харькове. Все виды юридических услуг

Судом скасовано постанову Відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції про накладення стягнення, винесену з порушенням закону за результатами позапланової перевірки

Судом скасовано постанову Відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції про накладення стягнення у вигляді штрафу, у зв'язку з відстуністю в діях нашого клієнта складу адміністративного правопорушення та  жодних належних доказів, які достовірно підтверджують обставини порушення  вимог ЗУ «Про архітектурну діяльність» та ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та ч. 1 ст. 96 КУпАП.

Державний герб України

 

 

Справа № 636 / 1285 / 19

№ 2 -а / 636 / 67 / 2019

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

 

02 грудня 2019 року  Чугуївський міський суд Харківської області

у складі: головуючого судді Ковригіна О.С.,

при секретарі Фатєєвої С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чугуєві справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Чугуївської міської ради Харківської області в особі Відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції про визнання дій протиправними та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення, -

в с т а н о в и в :

 

Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з адміністративним позовом до Чугуївської міської ради Харківської області в особі Відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції про визнання протиправними дій інспектора відділу державної архітектурно-будівельної інспекції Чугуївської міської ради Ткачова В.М. та скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення № 1/03-09-21/2018 від 22.01.2018 року та закриття провадження у справі.

               В обґрунтування позову зазначила, що 19 січня 2018 року Відділом Державної архітектурно-будівельної інспекції Чугуївської міської ради за результатами позапланової перевірки винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення № 1/03-09-21/2018 за порушення вимог ЗУ «Про архітектурну діяльність» та ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та ч. 1 ст. 96 КУпАП та накладено стягнення у вигляді штрафу. Вважає, що дана постанова підлягає скасуванню, оскільки не відповідає фактичним обставинам справи та складена з порушенням вимог закону.

               У судове засідання позивач не з`явилася, надала письмові пояснення та заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідач в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, в якій просить ухвалити рішення відповідно поданих документів та в задоволенні позову відмовити.

               Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 20 КАС України місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

               Судом встановлено, що 19 січня 2018 року Відділом Державної архітектурно-будівельної інспекції Чугуївської міської ради за результатами позапланової перевірки винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення № 1/03-09-21/2018 за порушення вимог ЗУ «Про архітектурну діяльність» та ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та ч. 1 ст. 96 КУпАП та накладено стягнення у вигляді штрафу.

               Згідно оскаржуваної постанови до ОСОБА_1 за вчинення адміністративного правопорушення застосоване адміністративне стягнення у виді штрафу за те, що вона здійснила реконструкцію відкритої тераси (літнього майданчика) кафе під закрите приміщення без робочого проекту та виконавчої документації на виконані будівельні роботи.

               Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов`язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

               Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

               Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

               Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.

               Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

               Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

               Тобто, притягненню до адміністративної відповідальності особи обов`язково повинна передувати належна та вчинена у відповідності до вимог чинного законодавства поведінка суб`єкта владних повноважень, а також встановлення останнім факту вчинення особою адміністративного правопорушення, відповідальність за вчення якого передбачена чинним законодавством.

               Стосовно суті прийнятої відповідачем постанови № 1/03-09-21/2018 від 22.01.2018 року, у справі про адміністративне правопорушення, суд зазначає наступне.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 553  затверджений Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, який визначає процедуру здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Пунктом 13 Порядку передбачено, що суб`єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, має право вимагати від посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю дотримання вимог законодавства.

Згідно п.14 Порядку суб`єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, зобов`язаний допускати посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю до проведення перевірки за умови дотримання ними порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Згідно ч.1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об`єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Як зазначалось вище, що на виконання вимог Акту виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 2004 року про вибір земельної ділянки під влаштування літньої площадки за адресою: АДРЕСА_1 , рішення Чугуївської міської ради № 391/24 від 18.10.2006 року, витягу з протоколу №2 засідання архітектурно-містобудівної ради від 11.04.2008 року щодо благоустрою прилеглої території мною влаштовано терасу, а також виконано комплексний благоустрій прилеглої території з влаштуванням декоративної тротуарної плитки, за вказаною адресою.

Відповідно до експертного технічного висновку № 306/17 від 27.04.2017 року вказана тераса(літня площадка) є некапітальною, безфундаментою спорудою і за класом відноситься до об`єктів з незначними наслідками і тому для її облаштування не потрібні документ на право виконання будівельних робіт, а так само здачі її в експлуатацію.(копія висновку надається).

Окрім цього, зобов`язуючи привести документацію у відповідність до вимог законодавства, а саме надати робочий проект та виконавчу документацію на виконані будівельні роботи, перевіряючими не з`ясовано питання ДБН-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» про те, що робочий проект надається на підставі технічних умов, а технічні умови видаються за наявності того, що замовник має у власності або у користуванні земельну ділянку, питання яке на даний час розглядається Чугуївською міською радою, про що мене повідомлено листом №П-1467/02-05-11 від 18.10.2017 р., який додається. Більш того, вказана тераса (літня площадка), яка є некапітальною, безфундаментою спорудою, на даний час не використовується, у зв`язку із тим, що на даний час роботи не завершені та вирішується питання про відведення земельної ділянки, про що зазначалось вище.

Також судом встановлено, що постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 23 липня 2018 року по справі № 820/525/18 було скасовано припис від 19.01.2018 року Відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції Чугуївської міської ради Харківської області про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.

               Згідно з п.1 ст. 247 КУпАП України обов`язковою умовою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність події адміністративного правопорушення. Наявність події правопорушення доводиться шляхом надання доказів.

               Відповідно до ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

               Відповідачем не було надано суду жодних належних та допустимих доказів вчинення позивачем адміністративного правопорушення.

               Нормами ст. 280 КУпАП встановлено, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати, зокрема, - чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

               Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено, зокрема, постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, постанову по справі про адміністративне правопорушення - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КАС України, з особливостями, встановленими цим Кодексом. (п. 3 ч. 1 ст. 288 КУпАП).

               Згідно ч. 1 ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень

               Згідно ч. 1 ст. 7 КУпАП, ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше, як на підставах і в порядку, встановлених законом.

               Відповідно до вимог ст. 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

               Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 78 цього Кодексу.

               Частиною 2 ст. 77 КАС України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

               У постанові, яка оскаржується, відповідачем не наведено посилання на докази, якими обґрунтовується рішення винесене останнім про накладення на позивача адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення.

               Відповідач не надав суду жодних належних доказів, які достовірно підтверджують обставини порушення ОСОБА_1 . вимог ЗУ «Про архітектурну діяльність» та ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та ч. 1 ст. 96 КУпАП.

       В силу принципу презумпції невинуватості, діючого в адміністративному праві, всі сумніви у винн        ості особи, що притягується до відповідальності, тлумачаться на її користь. Недоведена вина прирівнюється до доведеної невинуватості. Всі факти встановлені судом у сукупності викликають сумніви щодо факту самого правопорушення та законності його фіксації. Рішення суб`єкта владних повноважень повинно бути законним і обґрунтованим і не може базуватись на припущеннях та неперевірених фактах.

               Аналізуючи усі обставини по справі та досліджені у судовому засіданні матеріали справи, суд приходить до висновку про відсутність в діях ОСОБА_1 складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 96 КУпАП.

               На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав до задоволення адміністративного позову ОСОБА_1 та скасування постанови № 1/03-09-21/2018 від 22.01.2018 року по справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.96 КУпАП, про притягнення її до адміністративної відповідальності і накладення на неї адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

               Керуючись ст. ст. 2,6-10,77205229241-246255257263295382 КАС України, -

 

В и р і ш и в :

 

               Адміністративний позов ОСОБА_1 до Чугуївської міської ради Харківської області в особі Відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції про визнання дій протиправними та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення - задовольнити.

       Скасувати постанову № 1/03-09-21/2018 від 22.01.2018 року, винесену інспектором відділу державної архітектурно-будівельної інспекції Чугуївської міської ради Ткачова В.М. про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 96 КУпАП, та закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 243 КАС України, а також прийняття рішення у письмовому провадженні зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга може бути подана до або через Чугуївський міський суд Харківської області.    

Учасник справи, якому рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому відповідного рішення суду.