+38(050)596-39-46, +38(093)122-11-81, +38096-072-40-48

Адвокат Смородский Александр Григорьевич

Адвокат в Харькове. Все виды юридических услуг

Пенсії для військових: суд скасував окремі пункти постанови № 103 про перерахунок виплат

Суд визнав нечинними обмеження у перерахунку пенсій військовим: Окружний адміністративний суд Києва розглянув по суті адміністративну справу за позовом до Кабінету міністрів України щодо визначення обмеженого переліку підстав для перерахунку пенсій військовим пенсіонерам.

Подробнее...

Новий закон про валюту: що зміниться для бізнесу

Для населення суттєвих змін тут, насправді, лише дві — підвищення ліміту інвестицій за кордон з 50 тис. доларів до 50 тис. євро і можливість онлайн-купівлі валюти.

Для бізнесу: 1. Строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами збільшується з 180 до 365 днів.

2. Скасування індивідуальних ліцензії на валютні операції  за кордоном для юридичних осіб.

3.Відтепер компанія, яка отримає кошти з-за кордону, не буде звітувати про них.

Подробнее...

Исполнение договорных обязательств в иностранной валюте не противоречит действующему законодательству

Большая Палата Верховного Суда, рассмотрев дело 373/2054/16-ц, отступила от правовой позиции Верховного Суда Украины по делу № 6-79цс14 относительно взыскания валютного долга в гривневом эквиваленте.

В постановлении от 16 января высказана новая позиция относительно правильного применения норм права: получив валютный займ заемщик обязан, если другое не установлено законом или договором, вернуть заимодателю такую же сумму средств в иностранной валюте, которая получена взаймы. Как заключение, так и исполнение договорных обязательств в иностранной валюте, в частности займа, не противоречит действующему законодательству.

Суд имеет право принять решение о взыскании денежной суммы в иностранной валюте при этом, учитывая положения части первой статьи 1046 ГК Украины, а также части первой статьи 1049 ГК Украины надлежащим исполнением обязательства со стороны заемщика является возвращение средств в сроки, в размере и именно в той валюте, которая определена договором займа, а не во всех случаях и безусловно в национальной валюте Украины.

 

Призначаючи особі покарання, неприпустимо посилатися на її погашену судимість

Посилання у вироку апеляційного суду під час призначення засудженому покарання на те, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного умисного злочину, неприпустиме, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що засуджений є особою, яка відповідно до ст. 89 КК України не має судимості.

Призначаючи особі покарання, неприпустимо посилатися на її погашену судимість, — ВС

Подробнее...

Порушення презумпції невинуватості у судовому рішенні

 
Попереднє висловлення судом припущення, що суд розглядає особу як винувату, неминуче порушує базовий правовий принцип.
Верховний Суд видав постанову щодо порушення засад презумпції невинуватості та можливості особи оскаржити вирок, який стосується її прав, свобод та інтересів.
 
Порушення презумпції невинуватості у судовому рішенні: роз’яснення ВС

Подробнее...

Яких документів адвокату достатньо для підтвердження своїх повноважень

На практиці трапляються непоодинокі випадки повернення судом процесуальних документів, що подані особою не особисто, а через представника.

Для підтвердження повноважень адвоката потрібен не лише ордер, а й договір.

Згідно з позицією Великої Палати Верховного Суду (ухвала від 12 січня 2018 року у справі № К/800/28757/13), є неприйнятним поданий до суду від імені довірителя документ, який хоча і підписаний довірителем з наданою копією ордера, проте всупереч вимогам процесуального закону до якого не долучено копії витягу з договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій, засвідченого підписом сторін.

Подробнее...

Копії договору та ордера є належним підтвердженням повноважень адвоката

ВС визнав незаконним повернення скарги через відсутність оригіналів документів.

Адвокат подав до суду підписану ним апеляційну скаргу від імені позивача, а у підтвердження повноважень на представництво долучив копії ордера та договору про надання правової допомоги.

Однак апеляційний суд скаргу повернув на підставі п.1 ч.4 ст.298 Кодексу адміністративного судочинства.

Чи є копії договору та ордера належним підтвердженням повноважень адвоката

Подробнее...

Розпорядження спільним майном подружжя без згоди одного зі співвласників нерухомого майна

Відсутність згоди одного зі співвласників нерухомого майна є підставою визнання правочину недійсним.

Правова позиція Великої Палати ВС полягає в тому, що відсутність нотаріально посвідченої згоди іншого зі співвласників (другого з подружжя) на укладення договору іпотеки позбавляє співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень для розпорядження спільним майном. Укладення такого договору свідчить про порушення його форми і відповідно до ч. 4 ст. 369, ст. 215 Цивільного кодексу України надає іншому зі співвласників право оскаржити договір з підстав недійсності. 

Розпорядження спільним майном подружжя: Велика Палата ВС відступила від висновків ВСУ

Подробнее...

Если вы заключили кредитный договор с банком, то плата за обслуживание кредита является незаконной

Плата за обслуживание кредита признана судом незаконной

Истец добился не только ее отмены, но и перерасчета ранее уплаченных платежей.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда стал на сторону истца - физического лица против банка. Банк ежемесячно насчитывал, а истец платил комиссию за обслуживание кредита, что является незаконным, не соответствует требованиям справедливости и противоречит закону.

Подробнее...

Незаконним є притягнення до відповідальності фізичної особи-підприємця за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору одночасно за нормами КЗпП і КУпАП (ВС/КАС,справа №814/2156/16, 21.12.18)

У разі притягнення до відповідальності фізичної особи-підприємця на підставі абзацу другого ч. 2 ст. 265 КЗпП і ч. 3 ст. 41 КУпАП, повністю збігаються суб'єкт відповідальності і вид порушення (допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору).

Подробнее...

Невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров'я може бути підставою для звільнення за наявності повної або частково постійної, а не тимчасової втрати працездатності (ВС/КЦС,справа № 521/17982/16-ц, 20.12.18)

Невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров'я може бути підставою для звільнення за наявності повної або частково постійної, а не тимчасової втрати працездатності, тому тривала тимчасова непрацездатність або часта відсутність працівника на роботі в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не є підставою для звільнення працівника на підставі пункту 2 частини першої статті 40 КЗпП України.

Подробнее...

Окрім можливості проникнення до житла чи іншого володіння особи на підставі судового рішення передбачено також можливість проникнути до житла за добровільною згодою особи, яка ним володіє

ВС/ККС зазначає, що законодавцем, окрім можливості проникнення до житла чи іншого володіння особи на підставі судового рішення, передбачено іншу процесуальну гарантію захисту прав особи, а саме − можливість проникнути до житла чи іншого володіння особи за добровільною згодою особи, яка ним володіє.

Подробнее...

Ухвали слідчих суддів про заміну запобіжного заходу МОЖУТЬ бути оскаржені в апеляційному порядку, незважаючи на те, що таке право не передбачено ст. 309 КПК України

ВС/ККС рішення апеляційного суду скасував та вказав, що виходячи з системного аналізу ст. 309 КПК України та враховуючи положення ч. 10 ст. 182 КПК України, колегія суддів вважає, що термін «застосування запобіжного заходу» у цьому випадку охоплює не тільки його обрання, але й зміну на інший запобіжний захід.

Подробнее...

Банки больше не смогут продавать долги своих клиентов коллекторам

Высший административный суд Украины подтвердил неправомерность продажи банками кредитных портфелей физлиц факторинговым компаниям.

В распоряжении Госфинуслуг № 231/2009 к услуге факторинга относится покупка права требования лишь к должникам-предприятиям.

После этого ведомство выявило нарушения в работе ряда финансовых компаний, которые покупали долги физлиц. Поэтому еще в 2013 году Нацкомфинуслуг пояснила, что заключение небанковским финансовым учреждением (фактором) договора факторинга, которым предусмотрено приобретение уступленного права требования к должнику-физлицу, нарушает требования пп. 2 п. 1 распоряжения № 231. Ведь к финансовой услуге факторинга относятся финансирование клиентов, покупка переуступленного права денежного требования и получение платы за пользование деньгами, осуществленные исключительно с субъектами хозяйствования.

Выплаты переселенцам: Верховным судом признаны незаконными проверки по месту проживания пенсионеров-временно перемещенных лиц в результате которых им не назначались пенсии и другие виды социальной помощи

Ряд положений постановлений Кабмина № 365 и № 637 признаны недействительными.
Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Кабинета министров Украины, оставив таким образом в силе решение, которое признает незаконными проверки по месту проживания временно перемещенных лиц при назначении им социальным выплат.

Подробнее...

Немає складу адміністративного правопорушення без зазначення технічного засобу у постанові про порушення ПДР за ст. 122 КУпАП, тому провадження підлягає закриттю на підставі ст. 247 КУпАП

Постанова колегії суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 30 травня 2018 року у справі № 337/3389/16-а: Відсутній склад адміністративного правопорушення за ст. 122 КУпАП, у разі якщо у постанові інспектора поліції про порушення ПДР України не зазначено технічний засіб, у зв′язку з чим провадження підлягає закриттю на підставі ст. 247 КУпАП: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74407705