+38(050)596-39-46, +38(093)122-11-81, +38096-072-40-48

Адвокат Смородский Александр Григорьевич

Адвокат в Харькове. Все виды юридических услуг

Суд скасував незаконний виконавчий напис нотаріуса згідно якого з позивача стягувались грошові кошти

Суд захистив права нашого клієнта та скасував незаконний виконавчий напис нотаріуса, згідно якого з нашого клієнта банком стягувались грошові кошти за кредитним договором, який позивачем був повністю погашений!

Державний герб України

"28" березня 2019 р.  

 

Справа № 642/639/5159/18

Провадження № 2/642/433/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

19 березня 2018 року Ленінський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого судді Пашнєва В.Г.,

за участю секретаря Конєвої А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_2», треті особи: приватний нотаріус КМНО ОСОБА_3, приватний виконавець виконавчого округу м.Києва ОСОБА_4 про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, -

 

ВСТАНОВИВ :

 

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому вказав, що 15.06.2011 р. між АТ «ОСОБА_5 КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов'язків  якого є відповідач ОСОБА_6 Акціонерне Товариство «Перший Український ОСОБА_2» та позивачем, ОСОБА_1, був укладений Кредитний договір № GP - 2427264, за умовами якого ПАТ «ПУМБ» надавав позивачу кредит, на умовах, визначених Договором.

ПАТ «ПУМБ» позивачу була направлена письмова вимога № 72 від 22.02.2018 р. виконати зобов'язання перед ПАТ «ПУМБ», а саме негайно сплатити заборгованість за кредитним договором у розмірі 39 686, 17 грн. у строк до 01.03.2018 року.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 вчинено виконавчий напис за реєстровим номером № 2884 від 02.05.2018 р. про стягнення заборгованості з позивача на користь ПАТ «ПУМБ» у розмірі 40 602, 95 грн.

Приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_4 було відкрито виконавче провадження № 56536837 від 07.06.2018 р.

Постановою приватного виконавця від 15.06.2018 р. було звернуто стягнення на заробітну плату, яку позивач отримує у ПАТ «Кондитерська Фабрика «Харків'янка».

Позивач вважає, що виконавчий напис виконано незаконно та просить визнати виконавчий напис приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_3 № 2884 від 02.05.2018 р. таким, що не підлягаю виконанню.

Ухвалою Ленінського районного суду м.Харкова від 16 листопада 2018 року відкрито провадження у справі.

Разом з позовною заявою позивач подав заяву про забезпечення позову, відповідно до якої просив зупинити стягнення грошових коштів на підставі оспорюваного виконавчого напису. Ухвалою Ленінського районного суду м.Харкова від 16.11.2018 року заяву позивача про забезпечення позову задоволено.

Ухвалою суду від 17 січня 2019 року закрито підготовче провадження та справу призначено до розгляд у по суті.

Представник позивача ОСОБА_7 до судового засідання не з'явився, надав заяву в якій позов підтримав в повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Відповідач ОСОБА_6 Акціонерне Товариство «Перший Український ОСОБА_2» в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.

Враховуючи, що в судове засідання не з'явились всі учасники справи, відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

 

Суд, дослідивши надані сторонами докази у їх сукупності, встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини, що виникли між сторонами.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 76 ЦПК України ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

15.06.2011 р. між АТ «ОСОБА_5 КАПІТАЛ», правонаступником усіх прав та обов'язків якого є відповідач ОСОБА_6 Акціонерне Товариство «Перший Український ОСОБА_2» та позивачем, ОСОБА_1, був укладений Кредитний договір № GP - 2427264, за умовами якого ПАТ «ПУМБ» надавав позивачу кредит, на умовах, визначених Договором.

ПАТ «ПУМБ» позивачу була направлена письмова вимога № 72 від 22.02.2018 р. виконати зобов'язання перед ПАТ «ПУМБ», а саме негайно сплатити заборгованість за кредитним договором у розмірі 39 686, 17 грн. у строк до 01.03.2018 року.

Постановою приватного виконавця від 15.06.2018 р. було звернуто стягнення на заробітну плату, яку позивач отримує у ПАТ «Кондитерська Фабрика «Харків'янка».

Свої зобов'язання перед ПАТ «ПУМБ» за кредитним договором по сплаті процентів за користування кредитом та основної суми кредиту позивач виконував належним чином, що підтверджується квитанціями, які додані до позовної заяви, таким чином заборгованість за кредитним договором перед ПАТ «ПУМБ» позивачем була погашена в повному обсязі.( а.с. 30-41).

Відповідно до ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року.

Відповідно до п. 3.1. Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем, за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року.

Відповідно до п. 3.4. Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.

Відповідно до п. 2.1.1. кредитного договору, укладеного 15.06.2011 р. строк кредиту становить 24 місяці, а останнім днем строку кредиту відповідно до п. 2.4.4. кредитного договору та графіку платежів кредитного договору є 17.06.2013 року.

Таким чином, у ПАТ «ПУМБ» право примусового стягнення боргу виникло після 17.06.2013 р., а виконавчий напис був виданий лише 02.05.2018 р., що свідчить про сплив строку права вимоги.

Відповідно до п. 3.2. Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

Відповідно до п. 3.5. Глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

Відповідно до п. 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172, для одержання виконавчого напису додаються оригінал кредитного договору, засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Проте, відповідно до Постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 р. у справі № 826/20084/14 Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2014 року «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» в частині п. 2 визнано незаконною та нечинною.

Таким чином, оригінал кредитного договору та засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості виключено з переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

За таких обставин, позивач довів свої позовні вимоги в частині визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Згідно ч. 7 ст. 158 ЦПК України у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев'яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України з відповідача ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» на користь позивача підлягають стягненню судові витрати повязані зі сплатою судового збору у розмірі 704 грн. 80 коп. (сімсот чотири гривні вісімдесят копійок).

Керуючись ст.ст. 471076141158354355 ЦПК України, ст.ст. 8788 Закону України «Про нотаріат», суд -

ВИРІШИВ :

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_2», треті особи: приватний нотаріус КМНО ОСОБА_3, приватний виконавець виконавчого округу м.Києва ОСОБА_4 про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню - задовольнити.

Визнати виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 02 травня 2018 року, зареєстрований в реєстрі за № 2884, таким, що не підлягає виконанню.

Зобов'язати Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_2» ( ЄДРПОУ 14282829, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 4) повернути ОСОБА_1 ( іпн НОМЕР_1, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) стягнені за виконавчим написом № 2884 від 02.05.2018 року грошові кошти.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_2» ( ЄДРПОУ 14282829, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 4) повернути ОСОБА_1 ( іпн НОМЕР_1, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, вулю Лісна, буд. 7) судовий збір в сумі 704 грн. 80 коп.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду через Ленінський районний суд м.Харкова, шляхом подачі апеляційної скарги у 30-денний строк з дня оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 354 ЦПК України, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення виготовлений 28 березня 2019 року.

Суддя В.Г. Пашнєв